איזו 9001 - תקן איכות

חברתנו בעלת תקן ISO 9001 וחרטה על דגלה את מדיניות האיכות אשר מגדירה את הדרישות למערכת ניהול איכות ומתבססת על שבעה עקרונות איכות הבאים:

1. התמקדות בלקוח 

2. מנהיגות

3. העסקת עובדים 

4. גישה תהליכית 

5. שיפור

6. קבלת החלטות מבוססות ראיות 

7. ניהול יחסי גומלין 

iso 9001
iso 9001 teuda

אודות – תקן איזו 9001

ISO 9001:2015 הוא תקן שמגדיר את הדרישות למערכת ניהול איכות בהן הארגון צריך לעמוד. הארגון צריך להוכיח את יכולתו לספק מוצרים העומדים בדרישות הלקוח ודרישות תחיקתיות ישימות. שביעות רצון לקוח והשיפור המתמיד גם הם חלק מאבני היסוד של התקן.


בבסיסו של התקן עקרונות של ניהול האיכות: התמקדות בלקוח, מנהיגות, מעורבות ומחויבות עובדים, גישה תהליכית, שיפור, קבלת החלטות המבוססות על ראיות, ניהול יחסי גומלין.
הידעתם? שהגרסה הראשונה של התקן התפרסמה בשנת 1987 מאז פורסמה היו ארבעה עדכונים שונים בשנים: 1994, 2000, 2008 ו-2015.